Ed J.

Gebruikers informatie
Actief sinds: 21-5-2012
Boekingen:
Totaal opdrachten: 1
Boekingspercentage: 100%
0
0%
0
0
Gebruikers geschiedenis
  Totaal 1 maand 6 maand 12 maand
  Positief:
0
0 0 0
  Neutraal:
0
0 0 0
  Negatief:
0
0 0 0
  Boekingen:
1
0 0 0
  Annuleringen:
0
0 0 0
  Totaal opdrachten:
1
0 0 0
  Boekingspercentage:
100%
n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Deze gebruiker heeft geen beoordelingen ontvangen.
Artikelen: 1 - 1 van 1  
Cijfer: Positief
Gegeven voor: hogendoorn
Op: 31-5-2012
Voor: tuindersvlet
Mijn tuindersvlet is op korte termijn van Medemblik naar Bennebroek vervoerd door Nico Hoogendoorn. Dit alles ging uitermate plezierig en goed. Van mij krijgt hij zondermeer een pluim. Graag maak ik nog een keer gebruik van zijn diensten. Ed Jak.
Artikelen: 1 - 1 van 1  
Deze gebruiker heeft geen actieve opdrachten.
Artikelen: 1 - 1 van 1  
Categorie Ophalen Bestemming Miles Datum
Medemblik, NA
24/5 - 24/5
Vogelenzang, NA
24/5 - 24/5
520 31/5
Artikelen: 1 - 1 van 1  
* Profielinformatie gegeven door het lid. Controleer alle referenties.